På backen i Torekovs hamn, vid slänten mot havet och Hallands Väderö ligger delar av Torekovs sjöfartsmuseum. Det är en ursprunglig och orörd strandmiljö som ingjuter lugn och harmoni.

På krönet mellan hav och hamn finns byggnaderna Skjulet och Kajutan, samt kanonerna och signalmasten. Längst ut på klippan "Gibraltar" står byns flaggstång "Barfothastången" som Torekovsborna flaggar traditionsenligt på sedan drygt 200 år tillbaka.

Den mest kända byggnaden är Skjulet också kallad Börsen som byggdes redan på 1700 talet. Här finns namnbrädor och galjonsbilder från främst segelfartyg som blivit upphuggna i Torekov. I anslutning till Skjulet ligger akterskeppet av skonerten Fram av Brantevik tillsammans med en kajuta från segelfartyget Hoppet av Länna. I kajutan finns intressanta föremål som bjäresjömän tagit hem från långa utlandsresor.

Den gula lotshytten där lotsarna inväntade lotsuppdrag, som står väl förankrad i klipporna vid Bjäres yttersta spets har blivit en symbol för Torekov.

På andra platser i Torekov vårdar föreningen Vinga skärs gamla fyr, Emils Ruff som består av delar från Linjeskeppet Stockholm, upphuggen i Torekov 1923. Skanshuset NAEMI också denna tillvaratagen i samband med upphuggning av fartyget NAEMI byggt i Finland 1889. I byggnaderna visas olika marina föremål för besökare.